خدمات ساختمانی علی دی

تعمیر ساختمان ، بازسازی ساختمان ،

خدمات ساختمانی ، تعمیرات و بازسازی ، سرویس های بهداشتی و حمام ، آشپزخانه ، کاشی کاری و سنگ کاری ، تک ...

Construction Gatmiri Inc.

بازسازی خانه ، تعمیر ساختمان ،

علیرضا برق کار

بازسازی ، دکوراسیون ، کف پوش ،

تعمیرات و نوسازی ساختمان ، ساخت و نصب انواع دکوراسیون، کابینت، انواع در ها و کفپوش چوبی

Amaj Group

بازسازی ساحتمان ، تاسیسات برقی ، نوسازی ،

طراحی نظارت و اجرا ، تاسیسات برقی ، دارای مجوز رسمی