شادی اسدالهی

مشاور خانواده ، زناشویی ، افسردگی ، خشم ،

عضو رسمی انجمن مشاوران و روانکاوان کانادا و کبک ، مشاوره به صورت حضوری و تلفنی ، مشکلات خانوادگی ، ...

کاملیا سیماب

مشاور ،

وقتی مشکلات غیرقابل مدیریت به نظر می رسند با من مشورت کنید ،

عابدین فیلو

مشاور ، خانواده ، کودک ،

مشاور خانواده کودک

دکتر مریم گرامی

مشاور روانشناختی ،

مشاور روانشناختی

دکتر شکیب نصرالله

روانشناس ، پزشک ، روانشناس ،

روانشناس
دارای مجوز رسمی نظام‌ روان‌شناسی کبک

جلسات آنلاین یا حضوری با حفظ رازداری کامل تحت نظر ...

دکتر بیتا

روانشناس ،

روانشناس